GebuVolco is klaar voor de elektronische verwerking van uw orders. Wilt u uw orders ook via EDI inzenden? Neem dan contact op met onze verkoop afdeling via info@gebuvolco.nl of 0181 - 33 00 00. Tevens kunnen wij u de orderbevestiging, pakbon en factuur middels EDI toezenden.

 

Voordelen EDI elektronische orderverwerking:

  • De nauwkeurigheid in de verwerking van u orders wordt vergroot. Hierdoor is er, door foutloze boeking van uw orders, minder kans is op fouten in de levering.
  • Flexibele bestelmomenten waardoor u, ongeacht de openingstijden van GebuVolco, op elk gewenst moment kunt bestellen.
  • Altijd direct automatisch verzending van orderbevestiging per e-mail maar ook middels EDI mogelijk. Hierdoor heeft u direct een bewijs van orderafhandeling en verwerking door GebuVolco van uw order. Terugkoppeling van een orderbevestiging middels EDI maakt een automatische verwerking in uw systeem mogelijk waardoor er een reductie in verwerkingskosten plaats vindt.
  • Ontvangst van pakbongegevens per e-mail of eventueel middels EDI is mogelijk waarmee u vooraf op de hoogte bent van alle details omtrent de a.s. levering, zoals het totaal gewicht, aantal dozen of pallets en uiteraard de aantallen per artikelregel.
  • Ontvangst van factuur per e-mail of eventueel middels EDI is mogelijk, waardoor een snelle financiële afhandeling mogelijk is.
  • Doordat GebuVolco een volledige EDI afhandeling vanaf uw order tot en met de factuur kan verzorgen, bevorderen we de duurzaamheid.
  • Mogelijk zal in de toekomst artikeldataverkeer waaronder ook prijzen middels EDI plaats vinden, waardoor naast een snellere beschikbaarheid van de juiste gegevens ook reductie aan verwerkingskosten kan plaatsvinden.