Spaanplaatschroeven platkop Torx RVS A2 | Chipboard screws countersunk head Torx AISI 304 | Spanplattenschrauben Senkkopf Torx Edelstahl A2 | Vis à bois tête fraisée Torx inox A2
Artikelnummer d L L1 Ausführung Antrieb VPE Umkartonmenge
825.30016.9022 3.0 mm 16 mm [- mm] [voldraad] TX-10 200 St 6000 St
825.30020.9022 3.0 mm 20 mm [- mm] [voldraad] TX-10 200 St 6000 St
825.30025.9022 3.0 mm 25 mm [- mm] [voldraad] TX-10 200 St 6000 St
825.30030.9022 3.0 mm 30 mm [- mm] [voldraad] TX-10 200 St 6000 St
825.30035.9022 3.0 mm 35 mm [- mm] [voldraad] TX-10 200 St 6000 St
825.36020.9022 3.5 mm 20 mm [- mm] [voldraad] TX-10 200 St 6000 St
825.36025.9022 3.5 mm 25 mm [- mm] [voldraad] TX-10 200 St 6000 St
825.36030.9022 3.5 mm 30 mm [- mm] [voldraad] TX-10 200 St 6000 St
825.36035.9022 3.5 mm 35 mm [- mm] [voldraad] TX-10 200 St 6000 St
825.36040.9022 3.5 mm 40 mm [- mm] [voldraad] TX-10 200 St 6000 St
825.40016.9022 4.0 mm 16 mm [- mm] [voldraad] TX-20 200 St 6000 St
825.40020.9022 4.0 mm 20 mm [- mm] [voldraad] TX-20 200 St 6000 St
825.40025.9022 4.0 mm 25 mm [- mm] [voldraad] TX-20 200 St 6000 St
825.40030.9022 4.0 mm 30 mm [- mm] [voldraad] TX-20 200 St 6000 St
825.40035.9022 4.0 mm 35 mm [- mm] [voldraad] TX-20 200 St 6000 St
825.40040.9022 4.0 mm 40 mm [- mm] [voldraad] TX-20 200 St 6000 St
826.40040.9022 4.0 mm 40 mm 24 mm Teilgewinde TX-20 200 St 6000 St
825.40045.9022 4.0 mm 45 mm [- mm] [voldraad] TX-20 200 St 6000 St
825.40050.9022 4.0 mm 50 mm [- mm] [voldraad] TX-20 200 St 6000 St
826.40050.9022 4.0 mm 50 mm 30 mm Teilgewinde TX-20 200 St 6000 St
825.40060.9022 4.0 mm 60 mm [- mm] [voldraad] TX-20 200 St 4000 St
826.40060.9022 4.0 mm 60 mm 36 mm Teilgewinde TX-20 200 St 4000 St
825.40070.9022 4.0 mm 70 mm [- mm] [voldraad] TX-20 200 St 4000 St
826.40070.9022 4.0 mm 70 mm 39 mm Teilgewinde TX-20 200 St 4000 St
825.45020.9022 4.5 mm 20 mm [- mm] [voldraad] TX-20 200 St 6000 St
825.45025.9022 4.5 mm 25 mm [- mm] [voldraad] TX-20 200 St 6000 St
825.45030.9022 4.5 mm 30 mm [- mm] [voldraad] TX-20 200 St 6000 St
825.45035.9022 4.5 mm 35 mm [- mm] [voldraad] TX-20 200 St 6000 St
825.45040.9022 4.5 mm 40 mm [- mm] [voldraad] TX-20 200 St 4000 St
825.45045.9022 4.5 mm 45 mm [- mm] [voldraad] TX-20 200 St 4000 St
825.45050.9022 4.5 mm 50 mm [- mm] [voldraad] TX-20 200 St 4000 St
825.45060.9022 4.5 mm 60 mm [- mm] [voldraad] TX-20 200 St 4000 St
826.45060.9022 4.5 mm 60 mm 36 mm Teilgewinde TX-20 200 St 4000 St
826.45070.9022 4.5 mm 70 mm 42 mm Teilgewinde TX-20 200 St 2000 St
826.45080.9022 4.5 mm 80 mm 50 mm Teilgewinde TX-20 200 St 2000 St
825.50020.9022 5.0 mm 20 mm [- mm] [voldraad] TX-25 200 St 6000 St
825.50025.9022 5.0 mm 25 mm [- mm] [voldraad] TX-25 200 St 6000 St
825.50030.9022 5.0 mm 30 mm [- mm] [voldraad] TX-25 200 St 6000 St
825.50035.9022 5.0 mm 35 mm [- mm] [voldraad] TX-25 200 St 4000 St
825.50040.9022 5.0 mm 40 mm [- mm] [voldraad] TX-25 200 St 4000 St
825.50050.9022 5.0 mm 50 mm [- mm] [voldraad] TX-25 200 St 2000 St
826.50050.9022 5.0 mm 50 mm 30 mm Teilgewinde TX-25 200 St 2000 St
825.50060.9022 5.0 mm 60 mm [- mm] [voldraad] TX-25 200 St 2000 St
826.50060.9022 5.0 mm 60 mm 36 mm Teilgewinde TX-25 200 St 2000 St
826.50070.9022 5.0 mm 70 mm 42 mm Teilgewinde TX-25 200 St 2000 St
826.50080.9022 5.0 mm 80 mm 48 mm Teilgewinde TX-25 200 St 2000 St
826.50090.9022 5.0 mm 90 mm 60 mm Teilgewinde TX-25 200 St 2000 St
826.50100.9022 5.0 mm 100 mm 60 mm Teilgewinde TX-25 200 St 1600 St
826.50110.9022 5.0 mm 110 mm 70 mm Teilgewinde TX-25 200 St 1600 St
825.61030.9020 6.0 mm 30 mm [- mm] [voldraad] TX-25 100 St 3000 St
825.61050.9020 6.0 mm 50 mm [- mm] [voldraad] TX-25 100 St 2000 St
826.61050.9020 6.0 mm 50 mm 30 mm Teilgewinde TX-25 100 St 2000 St
825.61060.9020 6.0 mm 60 mm [- mm] [voldraad] TX-25 100 St 2000 St
826.61060.9020 6.0 mm 60 mm 36 mm Teilgewinde TX-25 100 St 2000 St
826.61070.9020 6.0 mm 70 mm 42 mm Teilgewinde TX-25 100 St 1000 St
826.61080.9020 6.0 mm 80 mm 48 mm Teilgewinde TX-25 100 St 1000 St
826.61090.9020 6.0 mm 90 mm 60 mm Teilgewinde TX-25 100 St 1000 St
826.61100.9020 6.0 mm 100 mm 60 mm Teilgewinde TX-25 100 St 1000 St
826.61110.9020 6.0 mm 110 mm 70 mm Teilgewinde TX-25 100 St 1000 St
826.61120.9020 6.0 mm 120 mm 70 mm Teilgewinde TX-25 100 St 1000 St
826.61130.9020 6.0 mm 130 mm 70 mm Teilgewinde TX-25 100 St 1000 St
826.61140.9020 6.0 mm 140 mm 70 mm Teilgewinde TX-25 100 St 600 St
826.61150.9020 6.0 mm 150 mm 70 mm Teilgewinde TX-25 100 St 600 St
826.61160.9020 6.0 mm 160 mm 70 mm Teilgewinde TX-25 100 St 600 St
826.61180.9020 6.0 mm 180 mm 70 mm Teilgewinde TX-25 100 St 600 St
826.61200.9020 6.0 mm 200 mm 70 mm Teilgewinde TX-25 100 St 600 St